Fåre racer 2

Hundeuld.dk     

Uld kunstner og designer Bente  Vinding

TEXEL


Oprindelse:


Er importeret fra Holland omkring 1960.

Har navn efter øen Texel ved Hollandsk kyst.

Har udviklet sig til at være den talrigeste art i Danmark.


Udseende:

Hvide får med sort mule og sorte klove.

Kroppen er kompakt og hoved bæres ofte lavt.

Dyrene er rolig og tillidsfulde og derfor nemme at omgåes .


Størrelse:

får: 75-95 kg

vædder: 110-140 kg


Uld:

Uldfiberne kan variere meget. De bedste kan anvendes til spinding,

mens de grove anvendes til tæppeproduktion

mængde 3-6 kg


Kød:

Magert kød uden unødvendige fedtansætning, som tiltaler nutidens forbrugerønsker.

Den kompakte kropsform klassificeres højt og giver gode afregningspriser.


Frugtbarhed og moderegenskaber:

Har en middel frugtbarhed og gode moderegenskaber

samt god malkeevne, der strækker sig over hele lammenes povækstperiode.

lammene fødes store, hvorfor komtrolleret fodring er nødvendig i drægtighedstiden.


Krav til omgivelserne:

Særdeles velegnet får til produktion ag lam ved afgræsning. '

De bedste væksforhold for lam og får fås på gode græsnings arealer.

Texel

LEICESTER


Oprindelse:

En af de ældste engelske racer importeret til Danmark omkring 1960,

Dansk leicester har igennem årene udviklet sig selvstændigt efter danske avleres målsætning.


Udseende:

Et stort hvidt kødrace med sort mule og klove, det har godplads til fosterne og levner samtidig vomkapacitet til optagelse af store mængder grovfoder.


Størrelse:

Får: 100-120 kg

Vædder: 130-170 kg


Uld:

Skal være glansfuld med synlige men åbne stabler, der er lette at adskille,

fortrinelig til håndspinding og farvning.

mængde 5-7 kg


Kød:

Under gode jord og græsforhold har racen fine tilvæksttal og fin kødkvalitet.


Frugtbarhed og moderegenskaber:

Frugtbarheden og mælkeydelsen er tilfredsstillende med deraf følgende

god trivsel hos lammene, der er ofte meget nære forhold mellem får og lam.


Krav til omgivelsen:

Leicester er kendt for at kunne tilpasse sig næsten alle forhold,

men da det er en stor race, trives den bedst, hvor der er adgang til store mængder grovfoder.

Racen er mindre kendt i Sønderjylland, men talrig i vest og Nordjylland.


LEICESTER